Přidružená vakcína pro králíky

Při chovu králíků ve značném množství (od 20 kusů) se majitelé v určitém okamžiku potýkají s problémem infekčních onemocnění u domácích zvířat. Když zvířata…

Proč králíci někdy ztrácejí srst?

Jelikož jsou králíci citliví na vnější podněty, jejich chov vyžaduje zvláštní pozornost a náležitou péči. Zvířata jsou vysoce náchylná k různým nemocem, takže je…

Od čeho a jak králíky očkovat?

Očkování králíků je nesmírně důležité, zvláště pokud jsou chováni na maso a kůži. Okrasní králíci nezůstávají pozadu, podléhají neustálým nemocem…

Čím a kdy se králíci očkují

Včasná vakcinace králíků je jedinou možností, jak zabránit hromadnému úhynu zvířat na infekční onemocnění různého typu. Chovatelé musí být…

Problémy s ušima u králíků

Všichni víme, že králíci mají dlouhé a citlivé uši. Chovatelé králíků se proto často setkávají s chorobami uší u králíků. Ušní infekce jsou velmi časté u…